EPİLEPSİ NÖBETLERİ ve EPİLEPSİ SENDROMLARI

epilepsi nöbeti, epilepsi tipleri, epilepsi nöbet tipleri

Nöbetlerin şiddetleri ve sıklığı değişmesi geçicidir. Hastadaki şuur kaybı tıbbın belirttiği gibidir. Anlatılanlara şiddetle karşı çıkmanıza gerek yok bu yeni bir görüş açısıdır. Bilim dünyasında bu konuda makale olmadığından çok kişinin itirazlarına sebep olacaktır. Bilimde kesinleşmiş bir öngörü var ki görülmeyen ve kesinleşmeyen pozitif araçlarla görüntülenemeyen bir bilgi kabul edilmez. Bilim cinlerin varlığınıda bu öngörüye göre kabul edemez. Cinlerin insan üzerindeki biyolojik tahribatınıda kabul etmesi mümkün değildir. Dini kaynaklarda nazar kesin vardır. Ancak nazar hakkında ilgili dini otoritelerden bilgi alınmalıdır. Bilimin ulaştığı bilgi mevcut bilgilere göre çoktur gerçekte azdır. Azlığını kabul edilmezse bundan sonra ilim burada bitmiştir gibi basit bir yargıya varırız. Her yeniliğe ve yeni görüşe karşı çıkılması her devirde görülmüştür. Bilimin ölçülerine göre cinleri nereye oturtursunuz. Cinleri nereye oturtursunuz yokmu diyeceksiniz. Halbuki cin suresi vardır. Habis cinler olan şeytanların damarlarımızda dolaştığını dini kaynaklarda görebilirsiniz. Dolaşan ne için dolaşır hakimiyet kurmak için veya bir gaye için dolaşır. Cinlerin Müslümanlarından zarar gelmez. İmansız olan cinler zararlıdır. Bu Cinlerden de korkulmaz cinlere dua ile silahlanılırsa cinler etkisiz kalırlar onlar bizden korksun. Ancak çok inatcıdırlar. Bizde duada sabırlı olmalıyız. Ehlinden öğrenilecek dualarla dua etmeliyiz. Yanlış anlaşılmasın hastalığı tanıma ve tedavi tekniklerini tekrar gözden geçirmeye yönelik bir çalışma olup bir bakış açısı sağlamaktır. Hastanın doktoru ile ilişkisinin devamı önemlidir. Bitkisel bir destek sağlanacaksa bitki özelliklerini iyi bilen ve insan biyolojisini bilen biri ile hastan hekimi ortak hareket etmesi tavsiye edilir.epilepsi nöbeti, epilepsi tipleri, epilepsi nöbet tipleri

SARANIN ÇEŞİTLERİ VE TİPLERİ
Beyin ve sinir sistemini ve damar sisteminde yapılan biyolojik hasar çeşidine göre tipleri ve sendromları da değişecektir. Bir ülkeye giren yabancı askerlerin nasıl tahribat yapacakları belli olmadığına göre zemin ve zamana ve şartlara göre değişeceğine göre asıl düşman tanınmalı ve düşmanın ısrarcı olduğu unutulmamalıdır. Ülkemizde ve dünyada saranın etki ve zararları gün yüzüne çıkmıştır. Bu yazılan yazı bu konudaki ilim sahibi insanların mevcut bilgilerini asla devre dışı bırakmaz sadece bir görüş açısı olarak değerlendirilip; müsamaha ile bakılmasını gerektirir. Mutlak ilim sahibi ancak Allah (C.C)dır. Allah her derdin dermanını vermiştir. Yeter ki biz samimi olarak ve sabırla çalışalım. Bütün hastalara şifa diler. Bu konuda çalışma yapan ve ilim sahibi olan her kişiye saygılarımızı sunarız. Kusur varsa afv ola hatalarımız varsa düzeltilmelidir.
Bu teori olup ve sitenin kuruluş gayesi bu konunun tartışılması için olup tedavi için değildir. Şayet ileride böyle bir teknik heyet kurulursa bitkisel tedavi boyutunda görev almak isterim.
Epilepsi Nöbet tipleri
Parsiyel veya fokal nöbet
Nöbet tipi (lokalize olmasıdır beyin düzenlenen kaynağı olup olmadığını için öncelikle göre içinde nöbet parsiyel veya fokal başlangıçlı nöbetler) veya) dağıtılan jeneralize nöbetler. Parsiyel nöbetler daha hangi bilinç etkilenir için ölçüde ayrılır.
Basit parsiyel nöbet
Parsiyel veya fokal nöbeten sonra ise, o etkilenmemiş bir olan basit parsiyel nöbet gelişir.
Kompleks parsiyel
Basit parsiyel nöbet gelişmediğinde aksi takdirde bir olan kompleks parsiyel (psikomotor) nöbet gelişebilir. Parsiyel nöbet beynin içinde yayılmış olabilir. Bu tip süreç ikincil olarak bilinen genelleme olarak niteleyebiliriz. Jeneralize nöbetler vücut üzerindeki etkisine göre ama bilinç kaybı dahil ayrılır. Bunların yokluğunda (petit mal), miyoklonik kasılma ,klonik yani Sıçrama tipinde kas kasılmaları ya da spazmlarıyla ilgili. , tonik, tonik-klonik grand mal ve vurgusuz nöbetler gelişebilir.
Miyoklonik kasılma
Mjyoklonik küçük nöbet de, çocukluk çağlarında daha sık rastlanan yaygın bir sara nöbeti çeşididir.
• çocukluk sarası veya lob Benign Sentrotemporal Benign rolandik epilepsi çocukluk ile zirve başlangıçlı prepubertal sara yerelleştirme-idiyopatik olarak nitelenebilecek 3 yaş sonrası yaştaki çocuklar arasında bu tip sara ortaya çıkar. Nöbet bozukluğu dışında, bu hastalarda aksi normaldir. Bu sendrom ve yüz kasları dahil sık kasılma nedeni ise basit parsiyel nöbetler oluşur. Bölümleri kısa olmasına rağmen, nöbetler bazen yayılgandır. Nöbetler genellikle gece ve uyku ile sınırlıdır. Uyku hafif uyuşukluk veya uyku sırasında meydana gelir. Santral sinir sitemi tutulmaları göstermesi üzerine kafa derisi Sentrotemporal üzerinde diken deşarjları görülür. Nöbetler ergenlik zamanında değişkenlik gösterir.
• Sentrotemporal dikenli selim çocukluk çağı saraları İdyopatik parsiyel sara sendromları kapsamındadır. 3 yaş sonrasında en sık görülen parsiyel sara tipidir.
• Epilepsi çocukluk oksipital Benign (BOEC) sarası bir idiyopatik lokalizasyonu ilgili olup sendromlu bir grup oluşturur. En çok karşılaşılan alt tipi, 3-5 yaş ve 7-10 yıl arasında geç başlayan erken bir alt tipi vardır. körlük veya görme bozukluğu gibi semptomlarla karşımıza çıkar.
• Genç hastalarda genellikle benzer mide bulantısı ve baş ağrısı migren ve yaşlı hastalarda semptomların deneyim genellikle daha görsel belirtilerden şikayet ederler.
• Catamenial epilepsi (CE) döngüsü kadının menstrual bir aşamadan belirli zaman nöbetlerinde karşılaşılır. Epilepsi sendromları

EPİLEPSİ ÇEŞİTLERİ
Tipleri farklı 50 nin üzerinde nöbet çeşidi vardır. Her çeşide ve kişiye uygun bitkisel destek sağlanabilir.
1. Absence nöbetler
2. Abdominal Epilepsi
3. Akinetik nöbetler
4. Basit Parsiyel nöbetler
5. benign Rolandik epilepsi
6. dermansız nöbetler
7. Catamenial epilepsi
8. Çekilme nöbetler
9. çocukluk çağı sarası
10. Drop nöbetler
11. Duygusal nöbetler
12. Duyusal nöbetler
13. Febril nöbetler
14. frontal lob epilepsisi
15. fokal nöbetler
16. Gece nöbeti
17. Gelastic nöbetler
18. ışığa duyarlı epilepsi
19. İnfantil spazm
20. Jacksonian Mart
21. jeneralize başlangıçlı nöbetler
22. Juvenil Absence Epilepsi
23. Juvenil miyoklonik epilepsi
24. klonik nöbet
25. kompleks parsiyel nöbetler
26. Lafora Hastalığı
27. Landau-Kleffner sendromu
28. Lennox-Gastaut sendromu
29. Limbik Epilepsi
30. Massive İkili Miyokloni
31. Mitokondrial Bozuklukları
32. miyoklonik nöbetler
33. Motor nöbetler
34. Multifokal nöbetler
35. Neonatal nöbetler
36. Otonom nöbetler
37. Parsiyel başlangıçlı nöbetler
38. Pseudo nöbetler
39. Psikojenik nöbetler
40. psikomotor nöbetler
41. Progressive Miyoklonik Epilepsi
42. Rasmussen’in Sendromu
43. refleks epilepsi
44. sekonder jeneralize nöbetler
45. status epileptikus
46. Subtle nöbetler
47. Sylvan nöbetler
48. Temporal Lob Epilepsi
49. Tonik nöbetler
50. Tonik-klonik nöbetler
51. Sıcak su Epilepsi
52. Visual Refleks Nöbetler

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*