Doğum Tarihi Geçmiş Hamilelikler

geç doğum, geç doğumun nedenleri, geç doğumun sonuçları

Tahmini doğum tarihlerinden 2 hafta daha uzun süre sonra doğan bebeklerin çoğunluğu güvenle dünyaya getirilirler. Ancak, bir bebeği 42 haftadan uzun süre taşımak cenin ve anne için bazı prob­lemlere neden olabilir, o yüzden bu be­beklerde testler yapılır ve gerektiğinde doğum süreci başlatılır.

Cenin rahminizin içinde büyürken ve gelişirken plasenta tarafından gerçekleşti­rilen iki fonksiyona bağlıdır, solunum ve beslenme. Bebek devam eden büyüme ve gelişme için bu fonksiyonlara güvenir.

Bir hamilelikte doğum tarihi gecikmişse plasenta solunum fonksiyonunu gerçekleştirmekte ve temel besinleri be­beğe taşımakta başarısız olabilir ve be­bek besin yokluğu çekebilir. Bebek postmature olarak adlandırılır.geç doğum, geç doğumun nedenleri, geç doğumun sonuçları

Doğumda postmature bir bebek kuru, çatlak, soyulan ve buruşmuş bir cilde, uzun tırnaklara ve çok sık saça sahip olur. Ayrıca vücudunda daha az verniks tabakası bulunur. Bebek genellikle ciltaltı yağ dokusunun azalması ile az bes­lenmiş gibi görünür.

Postmature bebek plasentadan besin desteğini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır, hamileliğinizin doğru tahmi­ni tarihini bilmek önemlidir. Bütün do­ğum öncesi muayenelere gitmeniz için önemli nedenlerden biri de budur.

Yaptırabileceğiniz Testler

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, tahmini doğum tarihi geçmiş bebeğin iyi olduğu ve rahimde kalabileceği konusunda sizin ve doktorunuzun endişelerini giderebile­cek çeşitli testler yapılabilir. Bebeği de­ğerlendirirken doktor bebeğinizin nasıl olduğunu öğrenmek için çeşitli verileri inceler, örneğin, sancılarınız varsa be­beğinizin bundan nasıl etkilendiğini bil­mek önemlidir.

Bebeğinizin sağlığını belirlemek için sizin üzerinizde testler yapılır. İlk test­lerden biri vajinal muayenedir. Doktoru­nuz büyük bir olasılıkla rahim ağzının genişlemeye başlayıp başlamadığını görmek için bu testi her gün yapabilir.
Ayrıca tekme sayılarını kaydetmeniz istenebilir. Bebeğin büyüklüğünü be­lirlemek ve amniyotik sıvının miktarını görmek için haftalık bir ultrason muaye­nesi yapılır. Bu ayrıca plasentadaki anor­mallikleri belirlemeye yardım eder.

Yaptırabileceğiniz diğer testler bebe­ğin rahimde iyi olup olmadığını belirle­yecektir. Testler genellikle bebeğin do­ğum tarihi geçtiğinde yapılır. Bunlar, nonstress testi, kontraksiyon stres testi ve biyofiziksel profildir. Aşağıda ele alınmaktadırlar.

~ Nonstress Testi

Bir nonstres test (NST), doktorun ofi­sinde ya da bir hastanenin doğum süreci ve doğum bölümlerinde yapılır. Siz yatar vaziyetteyken bir teknisyen karnınıza fetal monitör bağlar. Bebeğinizin hareket ettiğini her hissedişinizde, monitör kâğı­dında bir işaret çizgisi olması için bir düğmeye basarsınız. Aynı zamanda mo­nitör bebeğin kalp hızını da kaydeder.

Bebek hareket ettiğinde kalp hızı genel­likle artar. Doktorlar, bebeğin rahimdeki yaşama nasıl tolere ettiğini değerlendir­mek için NST bulgularından yararlanır­lar. Doktorunuz daha fazla hareketin ge­rekli olup olmadığına karar verir.

– Kontraksiyon Stres Testi

Kontraksiyon stres testi (CST), bebe­ğin durumunun nasıl olduğunu ve sancı­ları ve doğum sürecini ne kadar tolere edebileceğini belirtir. Bebek sancılara iyi tepki vermezse bu fetal sıkıntının bir işareti olabilir. Bazıları, bebeğin duru­munu belirlemede bu testin nonstres tes­tinden daha doğru olduğuna inanırlar.

Bir CST yapmak için karnınıza bir monitör yerleştirilir. Rahminizin kasıl­ması için az miktarda oksitoksin hormo­nu veren bir serum bağlanır. Kasılmala­ra karşı bebeğin tepkisini görmek için kalp hızı gözlemlenir. ‘
Bu test, bebeğin kasılmaları ve doğum sürecini nasıl tolere edeceğini gösterir. Bebek kasılmalara iyi tepki vermezse bu fetal sıkıntının bir işareti olabilir.

~ Biyofiziksel Profil

Biyofiziksel profil hamilelik sırasında cenini muayene etmek için kullanılan kapsamlı bir testtir. Fetal sağlık durumu­nu belirlemeye yardım eder ve bebeğin sağlığı konusunda endişe varsa, yapılır. Test, rahim içindeki bebeğinizin duru­munu değerlendirir.

Biyofiziksel profil özel bir puanlama sistemi kullanır. Aşağıda listelenen beş testten ilk dördü ultrason ile yapılır; be­şincisi dış fetal monitörler ile yapılır. Her alana bir puan verilir. Değerlendiri­len beş alan:

• fetal nefes hareketleri
• fetal vücut hareketleri
• fetal güç
• amniyotik sıvı miktarı
• reaktif fetal kalp hızı (nonstres testi)

Test sırasında doktorlar fetal “nefes al­ma” hareketini değerlendirirler, bebeğin rahim içindeyken göğsünün genişleme­si. Bu puan oluşan fetal nefes hareketine dayanır.

Bebeğin vücudunun hareketleri kay­dedilir. Normal bir puan normal vücut hareketlerine işaret eder. Anormal puan, belirlenen süre içinde bebeğin az hareket etmesi ya da hiç hareket etmemesi duru­munda verilir.

Fetal güç, benzer bir şekilde değerlen­dirilir. Kolların veya bacakların hareket etmesi ya da hareket etmemesi kaydedilir.

Amniyotik sıvının hacminin değerlen­dirilmesi, ultrason muayenesinde dene­yim gerektirir. Normal bir hamilelikte bebeğin çevresinde yeterli miktarda su vardır. Anormal bir test sonucu amniyo­tik sıvı olmadığını ya da miktarının az olduğunu işaret eder.

Fetal kalp hızı, dış monitörler ile denet­lenir (nonstres testi). Bebeğin hareketiyle bağlantılı olarak fetal kalp hızındaki deği­şimleri değerlendirir. Değişim miktarı ve fetal kap hızındaki değişim sayısı, testi yapan kişiye göre ve bu kişinin normal ta­nımına göre farklılık gösterir.

Normal puan 2; anormal puan O’dır. 1 puan orta dereceli puan sayılır. Bu beş pu­anlamadan, değerler bir araya getirilerek toplam bir puan elde edilir. Değerlendirme, kullanılan cihazların gelişmişliğine ve testi yapan kişinin uzmanlığına göre değişir. Puan ne kadar yüksek olursa bebeğin duru­mu o kadar iyidir. Düşük puan ceninin sağ­lığı konusunda endişeye neden olabilir.

Puan düşükse, bebeğin dünyaya getiril­mesi tavsiye edilebilir. Ancak puan güven vericiyse test daha sonraki bir tarihte yi­nelenebilir. Sonuçlar bu iki değerin ara­sındaysa bir sonraki gün test tekrar yapı­labilir. Bu, hamileliğinizin koşullarına ve biyofiziksel profilin bulgularına bağlıdır. Doktorunuz herhangi bir karar vermeden önce bütün bilgileri değerlendirir.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*