Bir mütercimde hangi özellikler olmalıdır?

mütercimimde olması gerekenler, mütercimlik yapacak birinde hangi özellikler olmalı, bir mütercim nasıl olmalı

Mütercimlik tercümanlıktan ayrı bir meslektir. Mütercimlikte herhangi bir dilde yazılı metinleri başka bir dile çevrilir. Tercümanlıkta ise sadece sözel olarak çeviri yapılır. Mütercim olmak her iki dili de düzgün şekilde okuma, yazma, konuşma becerisi ister. Fakat tercümanlar sadece konuşma ve anlama yetenekleriyle bu işi yapabilirler. Dolayısıyla bir mütercim aynı zamanda tercümanlıkta yapabilir fakat aynı şeyi tercümanlar için söylemek yanlış bir ifade olabilir.mütercimimde olması gerekenler, mütercimlik yapacak birinde hangi özellikler olmalı, bir mütercim nasıl olmalı

Mütercim olabilmek için öncelikle tamamlanmış bir eğitim ve çevirisi yapılacak ana konulardan biri üzerine uzmanlaşmış olmak gerekmektedir. Mütercimin uzmanlaştığı konuyla ilgili her gün yeni terimler, kavramlar ve kelimeler gelişen teknolojiye göre gelişir ve değişir. Konusunda uzman mütercim bunları yakından takip eder, konu ile alakalı her türlü kitap, dergi, makale gibi yazıları okur, ilgili toplantı, seminer ve konferanslarda bulunur.  Mesleki yeterlilik gelişiminin hiç bitmeyeceği bu sektör için sürekli kendini geliştirme, meslektaşlarla fikir alışverişinde bulunma, disiplinli ve düzenli bir çalışma ortamı oluşturmak önemlidir. Bir mütercimin yapacağı işler; sözleşmeler, dilekçeler, mütalaalar, raporlar, kararlar, kanunlar, tüzük ve yönetmelikler gibi daima sınırlı bir süre içinde teslim edilmesi gereken yazılı metinlerdir. Bu sebeple zamanı iyi kullanabilmesi bir mütercimin en kuvvetli özelliği olmalıdır.

İyi bir mütercim deneyimleri ve tecrübesiyle ismini duyurur ve aynı güvenle devam eder. Bu güveni kazanabilmek yine güvenilir şirketlerde görev yapmak ve sektörde kabul gören isimlerin referanslarıyla olur. Sürekli tercih edilecek bir mütercim olabilmek için alanında işler alınmalı, alınan işler zamanında teslim edilmeli, yeni müşteriler edinmek için gerekli reklam ve tanıtım materyallerinden istifade edilmelidir. Uzmanlığı alanında bazı sosyal sorumluluk projelerinde bulunmak, çeşitli yayınlarda yazılar yazmak ve yeni yetişen mütercimlerle tecrübelerini ve bilgisini paylaşmak profesyonel anlamda mesleğini yapan bir mütercimin özellikleridir.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*